Nhiều ca sĩ

Khúc Tâm Ca - Nhiều ca sĩ

uyển tập những bài biệt Thánh Ca sâu lắng về...


Xem toàn bộ
uyển tập những bài biệt Thánh Ca sâu lắng về tình yêu Chúa như Lý do Ngài đến, Khúc Tâm Ca, Điều Tôi Thấu Hiểu, Tình Yêu Chúa Dành Cho Tôi... với những giọng ca Cơ đốc được yêu mến hiện nay như Hagim, Sui Y Kao, Nguyên Thủy, Nguyễn Hoàng Nam, Bích Vân.... Album được đăng ký chính thức với Nhà xuất bản Tôn Giáo và được phát hành rộng rãi trong mùa Phục sinh 2009 vừa qua.
Rút gọn

Lời bài hát